خدمات VoIP

مرکز تلفن IP PBX - VoIP

مرکز تلفن IP PBX - VoIP

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

هنگامی که شبکه های کامپیوتری جای خود را میان شرکتهای بزرگ و گسترده باز نمود و از این طریق، مشکل ارتباطات اطلاعاتی میان بخشهای مختلف سازمان را مرتفع نمود، دور از انتــظار نــبود که بستــرهای ارتبــاطی مبتــنی بــر (IP(Internet Protocol، مرز شبکه های کامپیوتری را در نوردیده و به سایر ارتباطات درون سازمانی مانند ارتباطات صوتی و تصویری نیز راه یابد. دستگاههای (PBX(Private Branch eXchange در سیستمهای مخابراتی و ارتباطات تلفني درون سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند و در نقش یک مرکز هدایت ارتباطات، عملیات تسهیل و سرعت بخشی و سوییچینگ میان بخشهای مختلف را انجام می دهند.

شرکتها و سازمانهای بزرگی که از تجهیزات گسترده شبکه های کامپیوتری استفاده کرده و اقدام به راه اندازی شبکه های کامپیوتری LAN درون سازمانی نموده اند، قادر می باشند IP PBX را جایگزین دستگاههای PBX قدیمی نمایند و علاوه بر استفاده از مزیتها و سودمندیهای فراوان IP PBX، سرویسهای جدیدی را نیز ارائه دهند. یک سیستم IP PBX که IP Telephony نیز نامیده می شود، سیستمی است که می تواند مکالمات را در بستر IP مدیریت نماید. با رواج اینترنت و شبکه های کامپیوتری، می توان با استفاده از IP PBX علاوه بر كنترل تماس ها در داخل سازمان، به راحتی ارتباطات خارج از کشور و راه دور را با استـفاده از بستـرIP صـورت داد. یــک سیستـم IP PBX از تجهیــزات IP phone ها، IP PBX Server و بصورت اختیاری از VoIP Gateway تشکیل شده است. به طور کلی نصب و راه اندازی یک سیستم IP PBX به سه دلیل عمده صورت می گیرد که عبارتند از : کاهش هزینه ها ، یکپارچه سازی سیستمهای ارتباطی درون سازمانی و بهره مندی از قابلیتها و سرویسهای جدید. گلدنت با پيش بيني رشد اين تكنولوژي رويكرد فرهنگ سازي و پياده سازي شبكه هاي تلفني مبتني بر IP را پيش گرفته و نسخه سازماني سيستم مذكور را به شرح ذيل ارائه كرده است. اين سيستم قابليت ارتباط با تلفن هاي معمولي شهري (PSTN) و يا استفاده از خطوط E1، T1 را نيز داراست.

 

مرکز تلفن IP PBX - VoIP