طراحی سایت

مراحل انجام کار طراحی وب سایت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مطابق با استاندارد های طراحی سایت گروه ایران وب جهت هرچه کارا تر شدن یک وب سایت اینترنتی فرآیندی خاص به جریان میافتد که تشریح این فرآیند دارای اهمیت ویژه ای است

مطالعه و امکان سنجی

این مرحله مهمترین بخش از فرآیند طراحی وب سایت میباشد چرا که ساختار اصلی درگاه اینترنتی مناسب برای شرکت در این مرحله مشخص میشود. در این مرحله تمامی نیاز های داخلی سازمان بررسی شده و رقبا پایش میگردند.

تجزیه و تحلیل بازار

تیم بازاریابی گروه ایران وب با بررسی رقبا و نیازمندی های شرکت در بستر اینترنت اقدام به ارائه استراتژی مناسب جهت توسعه و طراحی وب سایت اینترنتی مینمایند


ارائه پرسشنامه

از دیگر عملیاتی که در این بخش به انجام میرسد ارائه پرسشنامه ویژه ای است که در این مرحله به مشتری تحویل داده میشود تا تمامی نیاز های پنهان و آشکار وی در رابطه باانجام پروژه مشخص گردد


آماده سازی طرح فنی سایت

در این مرحله با در دست داشتن اطلاعات پایه ای از بازار و همچنین محیط داخلی شرکت تمامی نیازمندی های پروژه مشخص شده و به واحد های طراحی و فنی اعلام میشود

طرح گرافیکی

این مرحله یکی از مراحلی است که ما وقت زیادی برای آن صرف مینماییم چرا که ظاهر مناسب وب سایت شما اعتبار شرکت شما نیز خواهد بود از روی دیگر طراحی مناسب فنی ظاهر وب سایت موجب میگردد تا سرعت بارگذاری صفحات وب نیز افزایش یابد
در این مرحله واحد گرافیک طرح اولیه گرافیکی وب سایت را با توجه سلائق گروه مخاطبین وب سایت تولید نموده و پیش طرح برای مستری ارسال میشود تغییرات مورد نظر مشتری دوباره اعمال شده و برای وی ارسال میشود . این فرآیند تازمانی به طول میانجامد که شما ظاهر گرافیکی وب سایت خود را تایید نمایید و نتیجه نهایی دقیقا همان چیزی باشد که در ذهن خود بدان میاندیشید

اجرای طرح و آماده سازی زیر ساخت ها

پس از آنکه واحد طراحی گرافیکی تاییدیه طرح نهایی را برای واحد کد نویسی ارسال نمود این واحد شروع بکار مینماید

انتخاب ساختار مناسب کد نویسی برای اجرای پروژه بر اساس ترافیک پیش بینی شده برای وب سایت ، تبدیل طرح گرافیکی تایید شده مشتری به کد ، بررسی و آزمون کار پروژه انجام شده

پس از اجرای کامل پروژه نسخه دمو سایت برای مشتری ارسال میگردد تا وی تطابق کار انجام شده با توافقات اولیه را بررسی نمایند همچنین در این مرحله علاوه بر واحد کنترل کیفیت که وظیفه تست و آزمون کد های اجرا شده را بر عهده دارد در صورت مشاهده هرگونه مشکلی توسط مشتری و اعلام کتبی وی کار اصلاح میگردد و این روال تا بدانجایی به طول خواهد انجامید که تایدیه مشتری جهت سلامت کار انجام شده صادر گردد


تحویل پروژه و آمـوزش سیستم

در صورت تایید نسخه آزمایشی توسط کارفرما کل پروژه در قالب یک فایل نصبی به صورت کاملا کد بازو بدوم محدودیت نصب تحویل مشتری خواهد شد و همچنین علاوه بر آموزش حضوری به نماینده و یا نمایندگان معرفی شده از سمت کارفرما از کل آموزش راهبری و نگه داری سایت فیلم آموزشی تهیه شده و در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت

 

مراحل انجام کار طراحی وب سایت