لیست اخبار و رویدادها

اپل سال گذشته ۱۲ نفر را به خاطر انتشار اطلاعات دستگیر کرده بود

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

خبرگزاری بلومبرگ توانسته است به اسنادی محرمانه از شرکت اپل دست پیدا کند؛ اسنادی که اتفاقاً درباره‌ی درز اطلاعات اپل به بیرون هستند. اپل همیشه اصرار زیادی به محرمانه نگه داشتن اطلاعات شرکت و محصولات خود داشته است و این شرکت، از وضعیت فعلی که تمام اطلاعات آن توسط کارمندان به بیرون منتشر می‌شوند، راضی نیست.

بر اساس اسناد کشف شده، اپل در سال گذشته ۲۹ نفر که اطلاعات این شرکت را به خبرگزاری‌ها ارایه داده‌اند، شناسایی کرده است. این افراد را کارمندان خود اپل، کارمندان قراردادی و شرکت‌های تأمین کننده تشکیل داده‌اند. از بین این ۲۹ نفر که شناسایی شده بودند، ۱۲ نفر به مراجع قضایی تحویل داده شده و دستگیر شده‌اند. بلومبرگ می‌گوید که برخی از افراد فقط کار خود را در اپل از دست نداده‌اند، بلکه برای مدتی به حبس محکوم و مجبور به پرداخت جریمه‌های بسیار سنگین شده‌اند. جرم این افراد دزدی اسرار تجاری عنوان شده است. اپل در وبلاگ داخلی شرکت به کارمندان خود هشدار داده است که زیاد با خبرنگاران گرم نگیرند: «شاید خوشحال شوید که آن‌ها به سراغ شما آمده‌اند، ولی به خاطر داشته باشید که آن‌ها بازی‌تان می‌دهند. موفقیت این افراد وابسته به اطلاعاتی است که از اپل به دست می‌آورند و به صورت عمومی منتشر می‌کنند.»

اپل اضافه کرده است که اگر کارمندان اپل اطلاعاتی ارایه دهند، امکان دارد «همه چیز خود را از دست دهند.»

برچسب‌ها: ,